Nablarevyen 2018

Nablarevyen 2018 - Entropisk aften beskriver den gode stemningen under enhver Nablarevy. 2018-revyen valgte å lene seg godt inn i kaoset en revyproduksjon kan være, ved å ha ent