Nablarevyen 2020

2020 - ALT TIL SIN(TID) viste seg å bli en svært relevant tittel for året 2020. Mens vi tok steget inn i et nytt tiår valgte Nablarevyen å se tilbake på, og reflektere over, de siste 50 årene. Gjennom