Nablarevyen 2023

Nablarevyen presenterer Emosjonsspektrum - Frå hat til kjærleik. Bilder: Mathilde Moen